Сегодняшний фрагмент, наиболее важный за всю конференцию USMS и является ключевым.

Если Вы гражданин Украины, используйте пожалуйста эти » Додадки» на этой странице и на предыдущих страницах от 13.12.19 и 16.12.19

Додаток 7.

Зразок звернення до депутата місцевої ради щодо ініціювання розробки та прийняття програми для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

  Депутату [Назва місцевої ради] [П.І.Б. депутата місцевої ради]   [Прізвище, ім’я, по-батькові] [Місце проживання] [За бажанням, адреса електронної пошти або контактний номер телефону]

[Дата]

Звернення

щодо розробки та прийняття програми/змін до існуючої програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

Шановний [Ім’я, по-батькові депутата місцевої ради]!

На підставі частини 1 статті 1, частини 3 статті 3, статей 7, 15 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації моїх прав, закріплених ст. 49 Конституції України, ст. 6 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», звертаюсь до Вас з наступним.

Я, [П.І.Б.], хворію на розсіяний склероз та наразі лікуюся у [Назва закладу охорони здоров’я].

Розсіяний склероз (РС) – хронічне прогресуюче автоімунне захворювання нервової системи, яке є однією із основних причин інвалідизації молодих людей у всьому світі. Лікування розсіяного склерозу, як правило, націлене на боротьбу з нападами, зміну перебігу хвороби і полегшення симптомів. Сучасний підхід до терапії розсіяного склерозу включає симптоматичне лікування, лікування гострих рецидивів та прийом лікарських засобів, які модифікують перебіг захворювання. Симптоматичне лікування застосовується для зменшення вираженості симптомів та ускладнень, обумовлених захворюванням, таких як підвищена втомлюваність, спастичність, атаксія, порушення ходи, слабкість тощо. При рецидивах проводиться лікування кортикостероїдними препаратами у великих дозах. Ефективність такої пульс-терапії більш висока, якщо її розпочати упродовж перших двох тижнів після початку загострення. Лікування, спрямоване на зміну перебігу захворювання, включає імуномодулятори (бета-інтерферони, глатирамеру ацетат), моноклональні антитіла (окрелізумаб, алемтузумаб, наталізумаб), аналоги сфінгозину (фінголімод), цитостатичні препарати. Призначають ці ліки, враховуючи особливості їхнього впливу на імунну систему, можливості розвитку побічних реакцій і зручність для тривалого використання (https://moz.gov.ua/article/health/scho-treba-znati-pro-rozsijanij-skleroz-pojasnjue-ekspert).

Для лікування мого захворювання лікар рекомендував мені лікарський засіб [назва лікарського засобу, дозування], який відсутній у моєму закладі охорони здоров’я та не включений до Національного переліку основних лікарських засобів (Нацперелік).

На мій запит до закладу охорони здоров’ящодо розробки цільової програми/змін до існуючої цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз, заклад відповіді не надав / заклад відмовив у закупівлі лікарського засобу.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 333 від 25 03.2009 року «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», заклади охорони здоров’я закуповують лікарські засоби відповідно до Нацпереліку. За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Нацпереліку, заклади можуть закуповувати лікарські засоби, не включені до Нацпереліку.

Відповідно до положень п. 3 ч.1 статті 89, п. 3 ч. 1 статті 90 Бюджетного кодексу України, положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування можуть здійснювати видатки на охорону здоров’я (зокрема, на місцеві програми охорони громадського здоров’я) за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі трансфертів з державного бюджету України.

Видатки передбачені у бюджеті на охорону здоров’я враховано у складі видатків МОЗ України за бюджетною програмою КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам».

Органи місцевого самоврядування  мають право додатково, понад обсяги медичної субвенції, планувати та здійснювати оплату з місцевих бюджетів поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я (п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»). Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо підготовки районних або обласних програм делеговані відповідним місцевим державним адміністраціям (п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону).

Зокрема, місцеві органи влади в рамках цільових програм можуть закуповувати за кошти місцевого бюджету лікарські засоби, що не включені в Нацперелік, щодо чого Міністерство охорони здоров’я було надане відповідне роз’яснення (https://moz.gov.ua/article/news/vidpovidi-na-najposhirenishi-zapitannja-pro-zakupivli-nacpereliku). Це, в свою чергу, дозволило б значно покращити стан та рівень життя хворих на розсіяний склероз, зменшило б кількість пацієнтів із втратою працездатності та важкими ступенями інвалідності.

У зв’язку з цим, звертаюсь до Вас за допомогою та прошу Вас:

1) звернутись до місцевої державної адміністрації з проханням розробити та подати на затвердження відповідною місцевою радою програму/зміни до існуючої програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз, яка/які дозволить/дозволять здійснити закупівлю необхідних мені лікарських засобів;

2) враховуючи можливу відсутність у місцевому бюджеті фінансування для реалізації програми/змін до існуючої програми, просити місцеву державну адміністрацію сприяти закладенню коштів на реалізацію програми/змін до існуючої програми у бюджеті на 2020 рік, або сприяти прийняттю програми/змін до існуючої програми з умовою дофінансування у разі перевиконання бюджету або вивільнення потрібних коштів;

3) повідомити мене про результати розгляду цього звернення у строк, передбачений законодавством.

З повагою,

[ПІБ]                                ________________

и на этом буду заканчивать свои публикации в этом году.

ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ

Яндекс.Метрика