Сегодня начну публиковать документы, которые я получил на конференции по рассеянному склерозу в Киеве.

А также фрагмент видео записи по теме юридической защиты, больных рассеянным склерозом. Всего будет три поста на эту тему в каждом будет видео фрагмент и по три документа от юриста.

Додаток 1.

Зразок звернення до лікарні щодо ініціювання цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

  [Посада керівника лікарні] [Назва лікарні] [П.І.Б. керівника]   [Прізвище, ім’я, по-батькові] [Місце проживання] [За бажанням, адреса електронної пошти або контактний номер телефону]

[Дата]

Звернення

щодо ініціювання цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

Шановний [Ім’я, по-батькові керівника закладу]!

На підставі частини 1 статті 1, частини 3 статті 3, статей 7, 15 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації моїх прав, закріплених ст. 49 Конституції України, ст. 6 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», звертаюсь до Вас з наступним.

Я, [П.І.Б.], хворію на розсіяний склероз та наразі лікуюся у [Назва закладу охорони здоров’я].

Для лікування мого захворювання лікар призначив мені лікарський засіб [назва лікарського засобу, дозування], який відсутній у лікарні та не включений до Національного переліку основних лікарських засобів (Нацперелік).

Заклади охорони здоров’я забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділено повноваженнями здійснювати видатки на охорону здоров’я, що підтверджується наступними положеннями законодавства.

Закупівлі закладами охорони здоров’я здійснюються у рамках реалізації місцевих та регіональних програм громадського здоров’я (ч.1 ст.70, 89, 90, 103-4 БК України, Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), затверджених згідно з законодавством про місцеве самоврядування та відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» через систему Prozorro.

Відповідно до положень п. 3 ч.1 статті 89, п. 3 ч. 1 статті 90 Бюджетного кодексу України, положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування можуть здійснювати видатки на охорону здоров’я (зокрема, на місцеві програми охорони громадського здоров’я) за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі трансфертів з державного бюджету України.

Видатки передбачені у бюджеті на охорону здоров’я враховано у складі видатків МОЗ України за бюджетною програмою КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам».

Органи місцевого самоврядування  мають право додатково, понад обсяги медичної субвенції, планувати та здійснювати оплату з місцевих бюджетів поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я (п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»). Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо підготовки районних або обласних програм делеговані відповідним місцевим державним адміністраціям (п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону).

Зокрема, місцеві органи влади в рамках цільових програм можуть закуповувати за кошти місцевого бюджету лікарські засоби, що не включені в Нацперелік, щодо чого Міністерством охорони здоров’я було надане відповідне роз’яснення (https://moz.gov.ua/article/news/vidpovidi-na-najposhirenishi-zapitannja-pro-zakupivli-nacpereliku). Це, в свою чергу, дозволило б значно покращити стан та рівень життя хворих на розсіяний склероз, зменшило б кількість пацієнтів із втратою працездатності та важкими ступенями інвалідності.

Частиною 1 ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачено обов’язок державних органів, закладів охорони здоров’я сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Стаття 5 Основи законодавства встановлює обов’язок державних, громадських або інших органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян забезпечувати пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

У зв’язку з цим, звертаюсь до Вас за допомогою та прошу Вас:

1) розробити проект цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз;

2) подати розроблену програму на розгляд місцевою державною адміністрацією та подальше затвердження відповідною місцевою радою;

3) враховуючи можливу відсутність у місцевому бюджеті фінансування для реалізації програми, просити місцеву державну адміністрацію сприяти закладенню коштів на реалізацію програми у бюджеті на 2020 рік, або сприяти прийняттю програми з умовою дофінансування у разі перевиконання бюджету або вивільнення потрібних коштів;

4) повідомити мене про результати розгляду цього звернення у строк, передбачений законодавством.

З повагою,

[ПІБ]                                ________________

Додаток 2.

Зразок звернення до лікарні щодо ініціювання змін до існуючої цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

  [Посада керівника лікарні] [Назва лікарні] [П.І.Б. керівника]   [Прізвище, ім’я, по-батькові] [Місце проживання] [За бажанням, адреса електронної пошти або контактний номер телефону]

[Дата]

Звернення

щодо ініціювання змін до цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз

Шановний [Ім’я, по-батькові керівника закладу]!

На підставі частини 1 статті 1, частини 3 статті 3, статей 7, 15 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації моїх прав, закріплених ст. 49 Конституції України, ст. 6 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», звертаюсь до Вас з наступним.

Я, [П.І.Б.], хворію на розсіяний склероз та наразі лікуюся у [Назва закладу охорони здоров’я].

Для лікування мого захворювання лікар призначив мені лікарський засіб [назва лікарського засобу, дозування], який відсутній у лікарні та не включений до Національного переліку основних лікарських засобів (Нацперелік).

Заклади охорони здоров’я забезпечують потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування наділено повноваженнями здійснювати видатки на охорону здоров’я, що підтверджується наступними положеннями законодавства.

Закупівлі закладами охорони здоров’я здійснюються у рамках реалізації місцевих та регіональних програм громадського здоров’я (ч.1 ст.70, 89, 90, 103-4 БК України, Порядок та умови надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам), затверджених згідно з законодавством про місцеве самоврядування та відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» через систему Prozorro.

Відповідно до положень п. 3 ч.1 статті 89, п. 3 ч. 1 статті 90 Бюджетного кодексу України, положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування можуть здійснювати видатки на охорону здоров’я (зокрема, на місцеві програми охорони громадського здоров’я) за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі трансфертів з державного бюджету України.

Видатки передбачені у бюджеті на охорону здоров’я враховано у складі видатків МОЗ України за бюджетною програмою КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам».

Органи місцевого самоврядування  мають право додатково, понад обсяги медичної субвенції, планувати та здійснювати оплату з місцевих бюджетів поточних і капітальних видатків закладів охорони здоров’я та програм у сфері охорони здоров’я (п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»). Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повноваження щодо підготовки районних або обласних програм делеговані відповідним місцевим державним адміністраціям (п. 1 ч. 1 ст. 44 Закону).

Зокрема, місцеві органи влади в рамках цільових програм можуть закуповувати за кошти місцевого бюджету лікарські засоби, що не включені в Нацперелік, щодо чого Міністерством охорони здоров’я було надане відповідне роз’яснення

(https://moz.gov.ua/article/news/vidpovidi-na-najposhirenishi-zapitannja-pro-zakupivli-nacpereliku).

Це, в свою чергу, дозволило б значно покращити стан та рівень життя хворих на розсіяний склероз, зменшило б кількість пацієнтів із втратою працездатності та важкими ступенями інвалідності.

Частиною 1 ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачено обов’язок державних органів, закладів охорони здоров’я сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

Стаття 5 Основи законодавства встановлює обов’язок державних, громадських або інших органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян забезпечувати пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, у межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, особам з інвалідністю та потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів охорони здоров’я в їх діяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

У зв’язку з цим, звертаюсь до Вас за допомогою та прошу Вас:

1) розробити зміни до місцевої цільової програми з охорони здоров’я для покращення медичної допомоги хворим на розсіяний склероз;

2) подати зміни на розгляд місцевою державною адміністрацією та подальше затвердження відповідною місцевою радою;

3) враховуючи можливу відсутність у місцевому бюджеті фінансування для реалізації змін до програми, просити місцеву державну адміністрацію сприяти закладенню коштів на реалізацію змін до програми у бюджеті на 2020 рік, або сприяти прийняттю змін до програми з умовою дофінансування у разі перевиконання бюджету або вивільнення потрібних коштів;

4) повідомити мене про результати розгляду цього звернення у строк, передбачений законодавством.

З повагою,

[ПІБ]                                ________________

Додаток 3.

Зразок звернення до закладу охорони здоров’я щодо включення пацієнта до складу фармакотерапевтичної комісії лікарні

  [Посада керівника лікарні] [Назва лікарні] [П.І.Б. керівника]   [Прізвище, ім’я, по-батькові] [Місце проживання] [За бажанням, адреса електронної пошти або контактний номер телефону]

[Дата]

Звернення

щодо включення пацієнта до складу фармакотерапевтичної комісії лікарні

Шановний [Ім’я, по-батькові керівника закладу охорони здоров’я]!

На підставі частини 1 статті 1, частини 3 статті 3, статей 7, 15 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації моїх прав, закріплених ст. 49 Конституції України, ст. 6 Закону України «Основ законодавства України про охорону здоров’я», звертаюсь до Вас з наступним.

Я, [П.І.Б.], хворію на розсіяний склероз та наразі лікуюся у [Назва закладу охорони здоров’я].

Для лікування мого захворювання лікар призначив мені лікарський засіб [назва лікарського засобу, дозування], який наразі відсутній у лікарні та не включений до Національного переліку основних лікарських засобів (Нацперелік).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 333 від 25 03.2009 року «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», заклади охорони здоров’я закуповують лікарські засоби відповідно до Нацпереліку. За наявності бюджетних асигнувань, що залишаються після визначення повного обсягу потреби в лікарських засобах, включених до Нацпереліку, заклади можуть закуповувати лікарські засоби, не включені до Нацпереліку.

Кожен заклад охорони здоров’я затверджує положення про фармакотерапевтичну комісію закладу охорони здоров’я з визначення потреб у лікарських препаратах, яка розраховує потребу в ліках та обсягів необхідних коштів, а також формує бюджетний запит на кожен рік відповідно до потреб у лікарських засобах відповідно до Нацпереліку та відповідно до потреб поза Нацпереліком. До складу комісії можуть входити представники пацієнтських чи громадських організацій, що гарантуватиме врахування реальних потреб пацієнтів в лікарських засобах.

У зв’язку з цим, прошу Вас:

  1. включити мене до складу фармакотерапевтичної комісії лікарні з визначення потреб у лікарських засобах.
  2. повідомити мене про результати розгляду цього звернення у строк, передбачений законодавством.

З повагою,

[ПІБ]                                ________________

На этом пока все, следующие две части планирую закончить в декабре 2019г

ВЫЗДОРАВЛИВАЙТЕ

Яндекс.Метрика